PC PROJEKT

Ing. František Pravecprojekční a inženýrská činnost v oblasti vodohospodářských staveb

Služby

PROJEKTUJEME:

 • Vodovody
 • Kanalizace a ČOV
 • Čerpací stanice
 • Domovní ČOV
 • Infrastruktury pro výstavbu rodinných domů (komunikace, inženýrské sítě)
 • Projektujeme sběrné dvory, skládky komunálních odpadů
 • Rybníky

NABÍZÍME:

 • Technicko ekonomické studie
 • Projektové dokumentace pro územní řízení
 • Dokumentace pro stavební povolení
 • Realizační dokumentace
 • Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby

ZAJIŠŤUJEME:

 • Inženýrskou činnost včetně majetkoprávního a veřejnoprávního projednání
 • Technický dozor stavebníka, autorský dozor
 • Poradenskou, konzultační činnost
2016 © PC PROJEKT