PC PROJEKT

Ing. František Pravecprojekční a inženýrská činnost v oblasti vodohospodářských staveb

Odkazy

 • Vodní zákon
  http://mvcr.iol.cz/sbirka/2001/sb098-01.pdf (Zákon 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů)

 • Zákon 274/2001 Sb.
  Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

 • Prováděcí předpisy
  Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu http://www.mze.cz/default.asp?ch=79&typ=1&val=17368&ids=600

 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
  http://www.env.cz/www/zakon.nsf/0/d639e197181a80c8c125653700310748

 • Strukturální fondy
  www.strukturalni-fondy.cz

 • CUZK
  Český úřad zeměměřický a katastrální http://www.cuzk.cz/

 • AČE
  Asociace čistírenských expertů www.ace-cr.cz

 • Agentura ochrany přírody
  www.nature.cz

 • Ministerstvo zemědělství – legislativa
  http://www.szu.cz/chzp/voda/legislativa/sbirka.html

 • Ministerstvo zemědělství
  www.mze.cz

 • Ministerstvo životního prostředí
  www.env.cz
2016 © PC PROJEKT