PC PROJEKT

Ing. František Pravecprojekční a inženýrská činnost v oblasti vodohospodářských staveb

Reference / Kanalizace a ČOV Biskupice

Kanalizace a ČOV Biskupice - Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě mechanicko-biologické ČOV o kapacitě 350 EO a výstavbě splaškové kanalizace v délce 4.77 km. Stavba sestává z vybudování systému gravitační splaškové kanalizace, doplněné 2 čerpacími stanicemi s výtlačnými řady. Součástí stavby je i výstavba nové mechanicko biologické ČOV.

2016 © PC PROJEKT